Raumalla Viilea-ruokapostilaatikoista hyviä kokemuksia ja taloudellista säästöä

Rauman kaupunki otti käyttöön ensimmäisenä kaupunkina Suomessa Viilea -ruokapostilaatikot, jonne Posti…

Rauman kaupunki otti käyttöön ensimmäisenä kaupunkina Suomessa Viilea -ruokapostilaatikot, jonne Posti toimittaa ruokakassit. Ruokapostilaatikoiden käyttöönoton jälkeen suuri osa kaupungin kauppapalvelun asiakkaista on siirtynyt kokonaan pois kaupungin tukipalvelujen piiristä. Tämä on toteutettu siten, että myös kauppapalvelua käyttänyt vanhus voittaa. Kustannukset ruokapostilaatikon käytöstä ovat käyttäjälleen pienemmät kuin aikaisemmin,jolloin Rauman kaupungin tuotti kauppapalvelun. Mikäli ikääntynyt kotihoidon piirissä oleva eiitse kykene kantamaan ruokakassiaan ruokapostilaatikosta kotiin, hoitaa työn kotihoidon hoitaja. Kerrostaloalueella myös työllistetyt on valjastettu apuun.

Rauman kaupungin kustannukset kauppapalvelusta ovat olleet noin 70 000 euroa vuodessa. Kaupungin kauppapalvelun kustannukset ovat vähentyneet oleellisesti ja kustannukset jatkavat vähenemistään ruokapostilaatikoiden käyttöönoton laajenemisen mukana. Ruokapostilaatikoiden sähkönkulutus on maltillinen,sillä kolmen kuukauden keskikulutus oli Raumalla 15 kWh / laatikko. Raumalla ruokapostilaatikot ovat tuottavuusinvestointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Raumalla toivotaan,että ruokapostilaatikot yleistyvät myös sellaisissa ikäihmisten kotitalouksissa,jotka eivät vielä ole kaupungin kotihoidon piirissä. Ruokapostilaatikko mahdollistaa kotona asumisen pidempään mm. tilanteissa,joissa kauppa-asiointi koetaan vaikeana.

Ruokapostilaatikko on helposti levitettävissä muualle Suomeen. Kansallinen laajeneminen olisi jopa suotavaa. Tällä hetkellä Suomessa tarvitaan kaikkea sellaista kehittämistyötä, joka tehostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sosiaalisesti kestävällä tavalla.