Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Foodmail Finland Oy, myöhemmin Viilea, on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Viilea:n palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan/sovellusten kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Foodmail Finland Oy (Y-tunnus: 2659751-1)

Kraatarintie 18 c 14

21100 NAANTALI

info@viilea.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan/sovellusten käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Mihin tietojani käytetään?

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Viilea:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Viilea säilyttää asiakastietoja ETA-alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Ainoastaan määrätyillä Viilea:n henkilökunnalla ja Viilea:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Verkkokaupan/sovellusten järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan/sovellukset asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä.

Käytetäänkö nettisivuilla/sovelluksissa evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Sivustolla käynti asettaa evästeet selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten.

Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin, jotta voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen asetetaan kolmannen osapuolen eväste. Lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info@viilea.fi

Privacy Policy

Abstract

Foodmail Finland Oy, senare viileä, har åtagit sig att skydda integriteten hos våra kunder och vi erbjuder dig möjligheten att påverka behandlingen av din information.

Genom denna sekretesspolicy informerar vi våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter. Varje kund är en registrerad användare enligt definitionen i sekretesspolicyn.

Du måste acceptera villkoren i denna sekretesspolicy för att kunna använda Viileas tjänster.

Informationen som vi samlar in kan delas upp i användarlevererad, observerad och analysdriven användning av onlinetjänster.

Vi använder denna information:

 • Användarvänlig och säker serviceleverans
 • god kundupplevelse för att ge
 • produktrekommendationer och marknadsföring för att förbättra
 • kundtjänst oche-handel / applikationsutveckling

registrator föroch kontakta

Foodmail Finland Oy (affärs-ID: 2659751-1)

Kraatarintie 18 c 14

21100 NAANTALI

info@viilea.fi

Vad om mig kan samlas in?

 • Personligt eller personligt identifierbar informationInformation
  • Identifierbar Identifiering, till exempel Namn
  • Kontaktinformation, till exempel Adress, E-postadress och Telefonnummer
  • Betalningsinformation
 • Tjänster och Analytics –
  • Observerad användning av den Divererade inköpshistoriken, t.ex. beställda produkter och deras prisinformation Information
  • Skickas som vald leveransmetod och frakt adress
  • Produktrecensioner
  • E-handel / applikationsanvändning och webbläsningsinformation och terminalidentifieringinformation och
  • Produktrekommendation och annanetiketter som används för riktat innehåll Informationen och

användaren är den primära källan för att jag kan kontakta våra partners.

Vad används mina data för?

 • Att upprätthålla kundrelationer
 • leverans, bearbetning och arkivering av beställningar
 • Utveckla verksamheter och tjänster
 • Förbättra kundupplevelsen
 • för statistiska syften
 • Producera mer personligt innehåll och marknadsföring
 • Förhindra missbruk
 • Att ge bättre kundtjänstinformation

hanteras av en kund-till-kund, kund-av-kund eller kund -bas bas.

Hur lagras och skyddas min information?

All personlig information är skyddad från obehörig åtkomst och mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

Cool behåller kundinformation inom EEA. Datacenter och teknisk och processäkerhet för handelssystemen är av mycket hög standard. Servrarna är skyddade mot hacking och förnekande av attacker.

Vi tillämpar god sekretesspraxis vid behandling och planering av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter överensstämmer med kraven i EU: s dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018.

Endast vissa anställda i Viilea och anställda i företag som agerar på uppdrag och för Viilea har rätt att få tillgång till kundsysteminformationen. Användarna av systemet har personliga ID och lösenord. Personal får endast få åtkomst till kundsysteminformation som krävs av uppgiften. Registret ska endast vara tillgängligt för personer som behöver det i sin arbetsbeskrivning. Personer som använder registret ska vara bundna av tystnadsplikt.

All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god praxis.

Hur länge lagras mina data?

Vi behåller din personliga information endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna broschyr. Dessutom kan viss information bevaras under en längre tid, i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom redovisning och konsumentansvar, och för att verka vara korrekt utförda.

På kundens begäran kan personuppgifter som hänför sig till dem tas bort eller anonymiseras från e-handel / applikationssystem och kommer inte längre att användas för de syften som anges i denna Bulletin.

För vissa uppgifter ålägger lagstiftningen skyldigheter för till exempel lagring av information på längre sikt. för följande ändamål:

 • bokföringslagen definierar längre lagringsperioder för data, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
 • Systemloggar samlas in och lagras enligt lagkrav för att förse våra kunder med laglig och säker e-handel / applikationer för att upprätthållauppdaterad
 • databaser och system medbakgrundsuppdatering, verifiera

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätten:

 • att ha tillgång till personlig information om dig, inklusive rätten att få en kopia av din personliga information.
 • Begär korrigering eller radering av personlig information om dig.
 • Under vissa villkor, begär en begränsning av behandlingen eller motsätter dig behandlingen av personuppgifter.

Dessutom, om behandlingen bygger på separat samtycke, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera att detta inte påverkar lagligheten i behandlingen innan tillbakadragandet av samtycke.

Kontakta vår kundtjänst för att begära dina rättigheter. Begäran måste vara tillräckligt individualiserad för att vår kundtjänst ska kunna verifiera din identitet. Om vi ​​i alla händelser inte kan uppfylla din begäran på något sätt, till exempel att radera all information som vi har en juridisk skyldighet (som kreditinformation) eller lag, kommer vi att meddela dig.

Om du finner att din behandling är defekt eller olaglig har du rätt att klaga till DPA.

Kommer mina personuppgifter att lämnas ut till tredje part?

Vi vidarebefordrar nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans och marknadsföring. Din information kommer också att vidarebefordras till långivaren i samband med kreditbeslutet.

Vi använder kundinformation med tredje part för analytiska och personaliseringsändamål. Vi kan dela köpbeteende och surfinformation med partner så att vi kan förse dig med produkter och erbjudanden som är intressanta för dig. Informationen som används för analys- och personaliseringsändamål anonymiseras eller pseudonymiseras där så är möjligt. Endast vi kan associera den använda pseudonymiserade informationen med ditt namn.

Vid behov offentliggör vi också information på myndigheternas begäran.

Gör cookies och vad används de på webbplatser / applikationer?

Vi använder kakor och annan liknande teknik, till exempel den lokala lagring av webbläsaren. Cookies är små textfiler mellan webbläsaren på terminalen och servern. Vi använder cookies för att identifiera kunden, upprätthålla inloggning och få tillgång till kundvagnen. Du måste acceptera och godkänna cookies för dessa aktiviteter. Ett besök på webbplatsen anger cookies när din webbläsare tillåter det. Webbläsarens lokala lager används till exempel för att uppskatta leveranstider för produkter.

Cookies används också för att anpassa användarupplevelsen så att vi kan erbjuda mer kundorienterade produkter och bättre riktad annonsering. För personalisering av kundens webbläsare är inställd på en tredje parts cookie. Information som ska överföras, t.ex. besök på produktsidor och sökhistorik, har anonymiserats, och det är inte möjligt att ta reda på identiteten för tredje partens klient.

Vi drar också nytta av andra tekniker som pixeltaggar (inklusive Google Analytics) och spårning. Denna teknik hjälper oss att bättre förstå våra kunders beteenden och berätta vilka produkter som är intressanta för våra kunder och vilka funktioner och tjänster som är mest fördelaktiga för våra kunder.

Informationen som används för analys anonymiseras när det är möjligt. Annars behandlar vi informationen som personlig i den mån taggen innehåller kundidentifierande information, till exempel en IP-adress. Dessutom behandlas taggar som är kopplade till en kund på något sätt som personlig information.

Kan detta integritetsförklaring ändras?

På grund av utvecklingen av tjänsterna och lagändringarna förbehåller vi oss rätten att ändra integritetsförklaringen.

Denna sekretesspolicy ersätter den tidigare sekretessförklaringen.

Vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta vår kundservice för information om sekretesspolicy och marknadsföring: info@viilea.fi

Privacy Policy

Abstract

Foodmail Finland Oy, later Viilea, is committed to protecting the privacy of our customers and we offer you the ability to influence the processing of your information.

Through this Privacy Policy, we inform our clients about the processing of their personal data. Each customer is a registered user as defined in the Privacy Policy.

You must accept the terms of this Privacy Policy in order to use Viilea’s services.

The information we collect may be divided into user-provided, observed, and analytics-driven use of online services.

We use this information:

 • User-friendly and secure service delivery
 • good customer experience to provide
 • product recommendations and marketing to improve
 • customer service and e-commerce / application development

registrar and contact

Foodmail Finland Oy (business ID: 2659751-1)

Kraatarintie 18 c 14

21100 NAANTALI

info@viilea.fi

What about me can be collected?

 • Personally-or Personally Identifiable InformationInformation
  • IdentifiableIdentifying, such as Name
  • Contact Information, such as Address, Email Address, and Phone Number
  • Payment
 • InformationServices and Analytics-
  • Observed Use of theDerived Purchase History, e.g. Ordered products and their pricing informationinformation
  • Shippingsuch as selected shipping method and shipping address
  • Product reviews
  • E-commerce / application usage and browsing information and terminal identification
  • Product recommendation and other data and labels used for targeted content Theinformation and

user is the primary source ofmay be contacted by our partners, .

What is my data used for?

 • Maintaining Customer Relationship
 • Delivery, Processing and Archiving of Orders
 • Developing Operations and Services
 • Improving Customer Experience
 • For Statistical Purposes
 • Producing More Personalized Content and Marketing
 • Preventing Abuse
 • Providing Better Customer Service

Information is handled on a customer-by-customer, customer-by-customer or customer-basis basis.

How is my information stored and protected?

All personal data is protected from unauthorized access and against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, transfer or other unlawful processing.

Cool retains customer information within the EEA. Data centers and the technical and process security of the trading systems are of a very high standard. The servers are protected against hacking and denial of service attacks.

We apply good privacy practices in the processing and planning of personal data. The processing of personal data complies with the requirements of the EU Data Protection Regulation applicable from 25 May 2018.

Only certain employees of Viilea and employees of companies acting on behalf and for Viilea have the right to access the customer system information. The users of the system have personal IDs and passwords. Staff may only access customer system information as required by the task. The register shall be accessible only to persons who need it in their job description. Persons using the register shall be bound by the obligation of professional secrecy.

All access to personal data is controlled in accordance with good practices.

How long will my data be stored?

We will retain your personal information only for the time necessary to fulfill the purposes described in this leaflet. In addition, some information may be retained for a longer period, to the extent necessary to fulfill statutory obligations, such as accounting and consumer liability, and to appear to be properly performed.

Upon Customer’s request, Personal Data relating to them may be removed or anonymised from the E-Commerce / Application Systems and will no longer be used for the purposes listed in this Bulletin.

For some information, the legislation imposes obligations on the longer-term storage of information, for example. for the following purposes: The

 • Accounting Act defines longer retention periods for data, whether the material contains personal data or not.
 • System logs are collected and stored as required by law to provide our customers with lawful and secure e-commerce / applications toand maintain
 • back uptrade databases and systems, verifying

What rights do I have?

As a customer, you have the right:

 • to have access to personal information about you, including the right to obtain a copy of your personal information.
 • Requests the correction or deletion of personal information concerning you.
 • Under certain conditions, request a restriction on processing or object to the processing of personal data.

In addition, if the processing is based on separate consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Please note that this does not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal of consent.

To request your rights, contact our customer service. The request must be sufficiently individualized to allow our customer service to verify your identity. If, in any event, we are unable to comply with your request in any way, such as deletion of all information for which we have a legal obligation (such as credit information) or law, we will notify you.

If you find that your processing is defective or unlawful, you have the right to complain to the DPA.

Will my personal data be disclosed to third parties?

We pass on some necessary information to third parties to ensure delivery and marketing. Your information will also be passed on to the lender in connection with the credit decision.

We use customer information with third parties for analytical and personalization purposes. We may share purchasing behavior and browsing information with partners so that we can provide you with products and offers that are of interest to you. The information used for analysis and personalization purposes is anonymized or pseudonymised wherever possible. Only we can associate the used pseudonymized information with your name.

If necessary, we also disclose information upon request of the authorities.

Do cookies and what are they used on websites / applications?

We use cookies and other similar technologies, such as the local storage of the browser. Cookies are small text files between the browser of the terminal and the server. We use cookies to identify the customer, maintain login, and access the Shopping Cart. You must accept and approve cookies for these activities. A visit to the site sets cookies when your browser allows it. The local warehouse of the browser is used, for example, to estimate product delivery times.

Cookies are also used to personalize the user experience so that we can provide more customer-oriented products and better targeted advertising. For the personalization of the customer’s browser is set to a third-party cookie. Information to be transmitted, such as visits to product pages and search history, has been anonymised, and it is not possible to find out the identity of the third party client.

We also take advantage of other technologies such as pixel tags (including Google Analytics) and tracking. These technologies help us better understand our customers’ behavior and tell us which products are of interest to our customers and which functions and services are most beneficial to our customers.

The information used for analysis is anonymised whenever possible. Otherwise, we will treat the information as personal insofar as the tag contains customer-identifying information, such as an IP address. Also, tags that are associated with a customer in some way are treated as personal information.

Can this privacy statement be changed?

Due to the evolution of the services and changes in the law, we reserve the right to change the privacy statement.

This Privacy Policy supersedes the previous Privacy Statement.

Who can I contact?

You can contact our customer service for information on privacy policy and marketing: info@viilea.fi